Gruziniškas avienos šašlykas

2022-06-24 Autorius Ką suvalgyti?

Gruziniškas avienos šašlykas
Iš pradžių šiek tiek apie avieną. Prieš kelis metus pats nebū­čiau pati­kė­jęs, kad savo portale rašy­siu apie šią mėsa. Iki tol patir­ties su šia mėsa turėjau labai mažai. Ji man aso­ci­ja­vosi su pakan­ka­mai kieta bei kažkiek savo specifinį kvapą mėsa. Pirmą savo ska­nią avieną para­ga­vau, pas tokį vieną ūki­ninką iš Estijos, kuris gyvena pel­kėje ir pats tas avis augina. Jo troš­kin­tas avi­nas buvo nerealiai ska­nus. O dabar, visai nese­niai, drau­gas parekomendavo pamėginti avie­nos, kuri išau­ginta jo tėvo ūkyje, netoli Klai­pė­dos. Žinoma suti­kau, ne dėl to, kad pasiūlė drau­gas, o dėl to, kad aviena iš Lietuvos. Ir ką? Mėsa buvo tobula, minkšta, liesa, o svar­biau­sia, visiš­kai be jokio specifinio kvapo.

O dabar šiek tiek apie patį šašlyko receptą. Kai vasara, vis mažiau laiko norisi pra­leisti savo namuose ir kuo dau­giau gam­toje. O kaip gi būnant gam­toje neiš­ke­pus ant laužo mėsos keps­nio arba šaš­lykų. Šaš­ly­kai yra kilę iš Arti­mųjų Rytų. Ten pri­klau­so­mai nuo vie­ti­nių papro­čių bei reli­gi­jos popu­lia­rūs yra avie­nos, kiau­lie­nos arba jau­tie­nos šaš­ly­kai. Žinoma, musul­mo­niš­kuose kraš­tuose egzistuoja tik avie­nos šaš­ly­kai, tuo tarpu krikš­čio­niš­kuose be avie­nos gana popu­lia­rūs yra ir kiau­lie­nos šaš­ly­kai. Lie­tu­voje avie­nos šaš­ly­kas tikrai nėra toks popu­lia­rus kaip kiau­lie­nos, bet vis plin­tant kiau­lie­nos neval­gymo madai, jis darosi daug popu­lia­res­nis. Todėl jeigu iš kažkur gau­site kokybiškos avie­nos, nepa­tin­gė­kite pasi­kepti šių šaš­lykų - tikrai nesigailėsite, aš pažadu. 🙂

Ingredientai

  • avienos kumpis: ~1 kilogramo (arba avienos mentė)
  • svogūnai: 4-5
  • petražolės: 3-5 šakelių
  • mėta: 1 šakelės
  • balzamiko actas: 2 valgomųjų šaukštų
  • alyvuogių aliejus: 2 valgomųjų šaukštų
  • druska
  • grūsti pipirai
  • mairūnas
  • čiobrelis

  Recepto paruošimas

 1. 1. Iš pradžių supjaus­tome avieną gaba­liu­kais, tin­ka­mais verti ant iešmo (būti­nai išpjaus­tome visas saus­gy­sles ir plė­ves).
 2. 2. Sudedame į dubenį mėsą, suberiame prie­sko­nius, supil­ame aliejų ir actą, išmaišome.
 3. avienos šašlykų marinatas
  Reklama
 4. 3. Ten pat sudedame žie­dais arba pus­žie­džiais pjaus­ty­tus svo­gū­nus, ranka suplė­šy­tus pet­ra­žo­lių ir mėtų lapus. Viską gerai išmai­šome ran­ko­mis, spaus­dami bei min­ky­dami, taip tarsi min­ky­tu­mėte tešlą. Nepa­gai­lė­kite savo jėgos! 🙂
 5. avienos šašlykas su svogūnais
 6. 4. Lai­kome šal­dy­tuve mažiausiai per visą naktį, o galima ir dar ilgiau.
 7. 5. Kep­ame ant žarijų, vis pavartydami, kol mėsa pilnai iškepa.
 8. kepamas avienos šašlykas ant žarijų
 9. 6. Patiekiame su mėgstamu garnyru ir skanaujame!
 10. avienos šašlykas su garnyru
 11. 7. Patarimas: Prie avie­nos šaš­lyko itin tinka lava­šas ir Old Port Ale alus.
 12. avienos šašlykas su alumi
Gruziniškas avienos šašlykas
Mėsos troškinys - guliašo sriuba ant laužo
(2)
Kamado grilyje keptos karališkos krevetės be kiauto su daržovėmis
(5)
Marinuoti jautienos šašlykai
(5)
Krevetės ant laužo (žarijų) ir 2 padažai prie jų
(4)