Naminis tarchūnas arba skaniausias naminis limonadas

2020-04-22 Autorius WorldRecipes.lt

Naminis tarchūnas arba skaniausias naminis limonadas
Jei kas neži­note Tar­chū­no -tai toks labai žalias limo­na­das. Jis yra veža­mas iš Rusi­jos ir par­da­vi­nė­ja­mas čia. Esu mačiusi bent kelias rūšis, bet man ska­niau­sias yra par­duo­da­mas stik­li­niuose bute­liuose. Dar tar­chūnu yra vadi­na­mas ir pelėt­rū­nas — toks vais­ti­nis auga­las, kuris pla­čiai nau­do­ja­mas ir mūsų liau­dies medi­ci­noje. Džio­vin­tas pelėt­rū­nas popu­lia­rus ir kaip prie­sko­nis prie mėsos, viš­tie­nos ar varš­kės. Jis sutei­kia patiekalams ne tik skonį, bet ir ska­tina ape­titą bei gerina virškinimą.

Pasigaminti naminį tar­chūno gėrimą yra labai paprasta. Tai tik­rai nebus lygiai toks pats, koks par­duo­tu­vėje par­duo­da­mas limo­na­das. Bus pana­šus, bei labai ska­nus ir gai­vus gėri­mas. Ir jeigu pelet­rū­nas auga kur nors netoli jūsų, tik­rai daž­nai dary­si­tės šį gėrimą.

Ingredientai

  • švie­žias pelet­rūnas: pundelio
  • citrinos: 3
  • cukrus: 6 valgomųjų šaukštų

  Recepto paruošimas

 1. 1. Pirmiausiai pelet­rūną sudėkite į blenderį. Tikslų jo kiekį nusakyti sunku, aš dėjau pundelį.
 2. peletrūnas blenderyje
 3. 2. Kartu prie peletrūno suberkite cukrų.
 4. peletrūnas su cukrumi blenderyje
  Reklama
 5. 3. Sutrinkite/ susmulkinkite su blen­de­riu.
 6. susmulkintas peletrūnas
 7. 4. Gautą masę sudėkite į dubenį ir užpi­lkite ver­dan­čiu van­de­niu (maž­daug 0,5 litro).
 8. 5. Supjaus­tykite gre­ži­nė­liais citri­nas ir sume­skite į šį užpilą. Pamai­šykite, pamai­gykite, uždenkite ir pali­kite nakčiai.
 9. gaminamas naminis tachūnas
 10. 6. Sekan­čią dieną viską per­ko­škite, sudėkite cukrų, išmai­šykite, supi­lkite į butelį.
 11. nukoštas naminis tachūnas
 12. 7. Gavote kon­cen­truotą gėrimą (pasi­re­gu­liuo­kite sal­dumą ir rūgš­tumą pagal save). Dabar juo pagal skonį gar­di­name van­denį arba mine­ra­linį (aš gautą skystį supy­liau į 1,5 litro butelį ir iki vir­šaus pri­py­liau mine­ra­li­nio). Žinoma, par­duo­tu­vi­nis tar­chū­nas nesi­gavo, bet gavosi labai ska­nus ir gai­vus gėri­mas. O nuotraukoje galite matyti skirtumą tarp pirkto ir naminio tachūno.
 13. pirktas ir naminis tachūnas
 14. 8. Rekomendacija: Daugiau limonadų receptų rasite: Limonadai.